Zadání souborového serveru pomocí klávesnice

Souborový server lze jako místo určení specifikovat přímo z klávesnice zobrazené na displeji dotekového panelu. Stisknutím [Hostitelské jméno], [Cesta ke složce], [Uživatelské jméno] nebo [Heslo] zadejte nastavení souborového serveru.
1.
Stiskněte → [Skenovat a Odeslat] → [Nové místo určení].
2.
Stiskněte [Soubor].
3.
Stiskněte rozevírací seznam → vyberte požadovaný serverový protokol.
Informace o protokolech, které lze použít, viz v části "System Environment."
4.
Zadejte jednotlivá nastavení.
Položka
Popis
Hostitelské jméno
Hostitelské jméno je název přiřazený hostitelskému počítači, který poskytuje služby na síti. Do tohoto políčka zadejte název souborového serveru na síti jako místo určení odesílané úlohy.
Vyberete-li jako serverový protokol [FTP] nebo [WebDAV], můžete po adrese hostitelského jména také zadat číslo portu, a to zadáním dvojtečky (:) a čísla portu.
Příklad: 192.168.100.50:21000
Při odesílání na hostitele IPv6 zadejte pro [Hostitelské jméno] následující nastavení:
[Adresa IPv6]: <Číslo portu>
Příklad: [5aed:90a0:bc05:01d2:568a:2fc0:0001:12ee]:21000
Číslo portu pro hostitelské jméno musí být shodné s číslem portu specifikovaným pro server FTP nebo server WebDAV, na který odesíláte své dokumenty.
Cesta ke složce
Cesta ke složce je posloupnost znaků, která označuje umístění složky. V souborovém serveru zadejte složku jako místo určení odesílané úlohy.
Uživatelské jméno
Přihlašovací uživatelské jméno pro souborový server.
Jak zadat pouze uživatelské jméno:
Příklad: uživatelské_jméno
Maximálně 20 znaků
Jak zadat uživatelské jméno a jméno domény:
Příklad: jméno_domény\uživatelské_jméno
Jméno domény: Maximálně 15 znaků
Uživatelské jméno: Maximálně 20 znaků
Jak zadat UPN (User Principal Name):
Příklad: uživatelské_jméno@jméno_domény.com
Maximálně 128 znaků
Heslo
Přihlašovací heslo pro souborový server.
Chcete-přidat další místo určení, stiskněte [Další místo určení] → opakujte výše uvedený postup.
Jestliže jako serverový protokol vyberete [Windows (SMB)], můžete souborový server specifikovat stisknutím tlačítka [Procházet]. Instrukce týkající se použití tlačítka [Procházet] viz v části "Zadání souborového serveru pomocí tlačítka Procházet (Windows (SMB))."
Jestliže jako serverový protokol vyberete [Windows (SMB)], můžete souborový server specifikovat stisknutím tlačítka [Hledat hostitele]. Instrukce týkající se použití tlačítka [Hledat hostitele] viz v části "Zadání souborového serveru pomocí tlačítka Hledání hostitele (Windows (SMB))."
POZNÁMKA
Vyberete-li jako serverový protokol [WebDAV] v [Hostitelské jméno], použije se protokol HTTP, zadáte-li na začátku hostitelského jména „HTTP://“. Protokol TLS + HTTP (HTTPS) se použije, zadáte-li na začátku hostitelského jména „HTTPS://“. Zadání HTTPS:// umožní komunikaci TLS mezi serverem a strojem. Při odesílání s WebDAV můžete kontrolovat platnost certifikátu serveru TLS tím, že nastavíte [Potvrdit certifikát TLS pro VYS. WebDAV] na Zap.
UPN (User Principal Name) lze použít, pouze provádíte-li odesílání do počítače patřící doméně obsluhované službou Active Directory.
Při odesílání na souborový server na internetu pomocí WebDAV budete pravděpodobně potřebovat nastavení serveru proxy, a to v závislosti na systémovém prostředí místa určení. (Viz část "Settings Common to TCP/IPv4 and TCP/IPv6.")
5.
Stiskněte [OK].
52SJ-12A