Nastavení sytosti pozadí

Pro kvalitní, výrazné naskenování originálů můžete smazat barvu jejich pozadí.
Je praktický pro skenování originálů s barevným pozadím (např. katalogů) a zažloutlého papíru.
V této části pro příklad uvádíme postup, kdy jako úložiště vybíráme schránku.
1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Sytost] → [Nastavit] pro <Sytost pozadí>.
Chcete-li, aby se kvalita pozadí nastavovala automaticky, stiskněte [Auto].
4.
Stisknutím [-] a [+] nastavte sytost pozadí → stiskněte [OK].
[-]:
Toto nastavení zamezí okopírování tmavé barvy pozadí, ale může se stát, že se také neokopírují světlé oblasti originálu.
[+]:
Při tomto nastavení patrně zcela nezamezíte okopírování tmavé barvy pozadí, ale světlé oblasti originálu se okopírují vždy.
Stiskněte [Nastavit každou barvu], chcete-li nastavit sytost červené, zelené a modré barvy zvlášť. Stisknutím [-] nebo [+] nastavte sytost jednotlivých barev → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Stisknete-li [Nastavit všech. barvy] na obrazovce nastavení barev pro [Nastavit každou barvu], obrazovka se vrátí na obrazovku Nastavit všechny barvy.
5.
Stiskněte [OK].

DŮLEŽITÉ
Nastavíte-li sytost pozadí stisknutím [Nastavit] pro <Sytost pozadí>, nastavení [Auto] se zruší. Podobně, stisknete-li [Auto] při provádění ručních úprav nastavení v [Nastavit], vaše úpravy nastavení se zruší. Stroj sytost nastaví automaticky podle pozadí.
52SJ-162