Ruční nastavení sytosti

Pro skenování můžete sytost ručně upravit tak, aby byla pro použitý originál co nejvhodnější.
V této části pro příklad uvádíme postup, kdy jako úložiště vybíráme schránku.
1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Sytost] → stisknutím nebo nastavte sytost pro originál.
4.
Stiskněte [OK].
52SJ-161