Použití zásad

Můžete vytvořit soubor PDF kompatibilní se serverem služby Správa přístupových práv (Rights Management Server). Oprávnění pro přístup k uloženému souboru PDF lze upravit pomocí systému Adobe LiveCycle Rights Management ES
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro ukládání na paměťové médium.
POZNÁMKA
Systém Adobe LiveCycle Rights Management ES nebo Adobe LiveCycle Rights Management ES2 je nezbytný pro použití [Použít zás. zabezpečení]. Další informace získáte u místního autorizovaného zástupce Canon.
Při použití [Použít zás. zabezpečení] musí být dodrženy následující podmínky:
Server Adobe LiveCycle Rights Management musí být se strojem propojen prostřednictvím Internetu nebo intranetu
Adresa URL pro server Adobe LiveCycle Rights Management je nastavena v [Nastavení serveru správy oprávnění]. (Viz část "Nastavení serveru správy oprávnění.")

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář míst určení → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Typ souboru] → vyberte PDF.
4.
Stiskněte [Použít zás. zabezpečení].
5.
Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na server Adobe LiveCycle Rights Management → stiskněte [OK].
POZNÁMKA
Může se stát, že se obrazovka pro zadání hesla nezobrazí; závisí to na používané metodě ověření.
Přihlašovací uživatelské jméno a heslo pro přístup na server služby Správa přístupových práv (Rights Management Server) vám sdělí správce systému.
6.
Ze seznamu zásad vyberte zásady, které chcete použít → stiskněte [OK].
V seznamu zásad se zobrazí zásady, které jsou zaregistrovány na serveru Adobe LiveCycle Rights Management
POZNÁMKA
Lze zobrazit nejvýše 64 zásad.
S tímto strojem lze použít pouze zásady šifrované 128bitovým šifrováním AES nebo 256bitovým šifrováním AES.
7.
Stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Je-li volba [Formátovat PDF na PDF/A] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení) nastavena na Zap, nelze nastavit [Použít zás. zabezpečení]. (Viz část "Formátování souborů PDF do formátu PDF/A.")
52SJ-15Y