Kompaktní soubory PDF nebo XPS

Tento režim umožňuje skenovat textové originály nebo originály obsahující text i fotografie s využitím vysokého stupně komprese. Vyberete-li [Kompakt], doporučujeme zadat nastavení typu originálu na Text nebo Text/Foto, a to v závislosti na typu obrazu.
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro ukládání na paměťové médium.
PDF (Kompakt) nebo XPS (Kompakt) lze použít pouze s následujícím nastavením:
Vybrat barvu: Auto (Barvy/Šedá), Plné barvy nebo Odstíny šedé
Rozlišení: 300 x 300 dpi
Poměr kopírování: 100 % nebo Auto
POZNÁMKA
Je-li typ souboru PDF, můžete zmenšit velikost souboru s pomocí funkce [Omezené barvy]. Další informace viz v části "PDF s omezenými barvami."

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář míst určení → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Typ souboru] → vyberte PDF nebo XPS.
4.
Stiskněte [Kompakt] → [OK].
Chcete-li dokument s několika stránkami rozdělit na samostatné stránky a naskenovat je jako samostatné soubory, nastavte [Rozdělit na stránky] na Zap. Chcete-li obrazy naskenovat do jednoho souboru, nastavte toto nastavení na Vyp.

DŮLEŽITÉ
Vyberete-li [Kompakt] pro souborový formát PDF nebo XPS, barevný režim se změní z [Auto (Barvy/ČB)] a [Černá a bílá] na [Auto (Barvy/Šedá)] a [Odstíny šedé]. Chcete-li naskenovat dokument ve vámi zadaném režimu barev, změňte nastavení typu souboru PDF nebo XPS na cokoli jiného než [Kompakt], [Trace & Smooth] nebo [Omezené barvy].
52SJ-15R