Šifrování souborů PDF

Šifrovaný soubor PDF můžete snadno vytvořit tak, že pro něj nastavíte heslo.
Nastavíte-li pro soubor PDF heslo, budou jej moci otevřít, upravovat a tisknout pouze uživatelé, kteří zadají správné heslo.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
DŮLEŽITÉ
Tento režim je k dispozici pouze pro ukládání na paměťové médium.

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Paměťové médium].
2.
Vyberte požadované paměťové médium → vyberte adresář míst určení → stiskněte [Skenovat].
3.
Stiskněte [Typ souboru] → vyberte PDF.
4.
Stiskněte [Šifrovat] → podle potřeby zadejte jednotlivá nastavení.
<Úroveň šifrování>
Vyberte verzi PDF pro nastavení úrovně šifrování. Zvolit můžete jednu z následujících položek:
[Acrobat 3.0 nebo novější/RC4 40 bitů]
[Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů]
[Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů]
[Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů]*
[Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů]
* Zobrazí se, pouze když vyberete tuto položku pro [Nastavení 256-bit AES pro šifrované PDF] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení). (Viz část "Změna úrovně šifrování PDF z Acrobat 10.0 nebo ekvivalentní na Acrobat 9.0 nebo ekvivalentní.")
[Heslo potřebné pro otevření dokumentu]
Po volbě tohoto tlačítka lze zadat heslo pro otevření uloženého souboru.
[Heslo pro otevř. dok.]
Zadejte heslo potřebné pro otevření dokumentu.
[Password Required to Change Permission]
Vyberte toto tlačítko, chcete-li nastavit heslo pro tisk nebo editaci naskenovaného souboru PDF. Vyberete-li toto tlačítko, můžete zadat nastavení, jako např. <Povolit tisk>, <Povolit změny> a [Umožnit kopírování a vyjmutí obrazů/textu].
[Heslo pro povolení]
Nastavte pro dokument heslo pro povolení.
[Uložit heslo]
Je-li [Heslo potřebné pro otevření dokumentu] nebo [Heslo potřebné pro změnu povolení] nastaveno na Zap, heslo se uloží. Již uložené heslo vyvoláte stisknutím [Šifrovat] v [Typ souboru]. Tato položka se zobrazí po přihlášení pomocí systému ověření SSO-H.
<Povolit tisk>
[Nepovolit]: Tisk není povolen.
(I když vyberete [Nepovolit], soubor lze vytisknout, pokud je zpřístupněn heslem pro povolení v aplikaci Adobe Acrobat 5 nebo dřívější.)
[Povolit (Jen nízké rozl.)]: Je povolen pouze tisk v nízkém rozlišení.
(Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů].)
[Povolit]: Tisk je povolen.
<Povolit změny>
[Nepovolit]: Změna souborů není povolena.
[Vložit, smazat nebo otočit stránky]: Je povoleno vkládání, mazání a otáčení stránek.
(Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů].)
[Pole digitálního podpisu]: Pokud je v PDF pole pro podpis, přidání digitálního podpisu do tohoto pole je povoleno.
(Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů].)
[Pole pro komentář a digitální podpis]: Je povoleno přidávání komentářů a přidání digitálního podpisu do pole podpisu (je-li již v PDF pole pro podpis).
[Změny kromě Přidat koment./Vyjmout str.]: Je povoleno měnit soubory kromě přidávání komentářů a vyjímání stránek.
(Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 3.0 nebo novější/RC4 40 bitů].)
[Změny kromě Vyjmout stránky]: Je povoleno měnit soubory kromě vyjímání stránek.
[Umožnit přístup, kopír., vyjmutí obrazu/textu]
Volbou tohoto tlačítka povolíte kopírování obrazů a vyjímání stránek. Navíc disponuje funkcí hlasitého čtení textu dokumentu pro zrakově postižené. (Zobrazí se, pouze když vyberete [Acrobat 3.0 nebo novější/RC4 40 bitů].)
Vyberete-li [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] nebo [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů], zobrazí se [Umožnit kopírování a vyjmutí obrazů/textu] a [Umožnit přístup pro zrakově postižené] a tato nastavení můžete nastavit samostatně.
DŮLEŽITÉ
Jestliže jste nezadali heslo v [Heslo pro otevř. dok.] nebo [Heslo pro povolení], zadejte heslo na obrazovce, která se objeví po stisknutí .
Nastavení pro šifrované soubory PDF můžete uložit do oblíbených nastavení. Pokud nechcete nastavit heslo pro [Heslo pro otevř. dok.] a [Heslo pro povolení] v [Oblíbená nastavení], ponechte hesla prázdná.
Nemůžete nastavit stejné heslo pro [Heslo pro otevř. dok.] i [Heslo pro povolení].
I když nastavíte omezení pro soubor PDF pomocí volby [Heslo pro povolení], některá z těchto omezení nemusejí být po otevření PDF v určitých softwarových aplikacích účinná.
Heslo můžete uložit pouze po přihlášení pomocí SSO-H. Pokud se nepřihlásíte pomocí SSO-H, [Uložit heslo] se nezobrazí.
Pro každého uživatele lze uložit jedno heslo. Je-li již nějaké heslo uloženo a vy zadáte nové heslo, stávající heslo se přepíše.
Ponecháte-li [Heslo pro otevř. dok.] nebo [Heslo pro povolení] prázdné, uložené heslo se smaže.
POZNÁMKA
[Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů] pro <Úroveň šifrování> se zobrazí, pouze když vyberete tuto položku pro [Nastavení 256-bit AES pro šifrované PDF] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení).
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 6.0 nebo novější/RC4 128 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 6.0 nebo novější.
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 7.0 nebo novější/AES 128 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 7.0 nebo novější.
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 9.0 nebo ekvival./AES 256 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 9.0 nebo novější.
K otevření souborů PDF, jejichž úroveň šifrování je nastavena na [Acrobat 10.0 nebo ekvival./AES 256 bitů], je zapotřebí Adobe Acrobat 10.0 nebo novější.
Nastavíte-li [Heslo potřebné pro otevření dokumentu], nelze otevřít šifrované PDF soubory bez zadání hesla.
Nastavíte-li [Heslo potřebné pro změnu povolení], nelze vytisknout nebo upravit šifrované PDF soubory bez zadání hesla.
5.
Stiskněte [OK] → [OK].

POZNÁMKA
Režim Šifrované PDF nelze nastavit, je-li volba [Formátovat PDF na PDF/A] nastavena na Zap. (Viz část "Formátování souborů PDF do formátu PDF/A.")
52SJ-15X