Ukládání oblíbených nastavení

1.
Stiskněte → [Skenovat a Uložit] → [Schránka].
2.
Vyberte požadovanou schránku → stiskněte [Skenovat].
3.
Zadejte požadovaný režim skenování → stiskněte [Oblíbená nastavení].
4.
Vyberte tlačítko k uložení → stiskněte [Uložit].
Chcete-li přejmenovat tlačítko, vyberte dané tlačítko → stiskněte [Přejmenovat] → zadejte název.
5.
Stiskněte [Ano].
6.
Stiskněte [Zrušit].
52SJ-15A