Oblíbená nastavení

V paměti stroje si můžete uložit až devět kombinací často používaných nastavení. Pro snadné zapamatování lze pro ně také nastavit názvy.
Tato funkce je praktická pro ukládání často používaných nastavení skenování, tisku a kopírování.
V této části pro příklad uvádíme postup, kdy jako úložiště vybíráme schránku.
POZNÁMKA
Nastavení tisku uložená v [Oblíbená nastavení] se nesmažou ani po vypnutí hlavního napájení stroje.
Oblíbená nastavení můžete uložit/upravit také po stisknutí na obrazovce skenování → [Uložit/Editovat oblíbená nastavení].
52SJ-159