Změna výchozího zobrazení adresáře

Na stroji můžete nastavit typ [Adresář], který se zobrazí po stisknutí [Skenovat a Odeslat] nebo [Fax]. (Viz "Změna výchozí obrazovky pro odesílání" a "Změna výchozí obrazovky pro fax.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Změnit výchozí zobrazení adresáře].
3.
Zadejte nastavení → stiskněte [OK].
Vyberte výchozí adresář z [Místní], [Server LDAP] nebo [Vzdálený].
52SJ-0H2