Smazání tlačítek volby na jeden dotek

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Uložit rychlou volbu].
3.
Vyberte tlačítko volby na jeden dotek, které chcete smazat → stiskněte [Smazat].
Pokud znáte trojmístné číslo tlačítka na jeden dotek, stiskněte → zadejte trojmístné číslo požadovaného tlačítka pomocí (číselných tlačítek).
DŮLEŽITÉ
Zkontrolujte nastavení určená ke smazání.
POZNÁMKA
Pro tlačítka volby na jeden dotek s uloženým místem určení jsou na displeji zobrazeny níže uvedené ikony, které označují typ uloženého místa určení:
4.
Stiskněte [Ano].
5.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-0H1