Nastavení automatického výběru linky faxového VYS.

Stroj můžete nastavit tak, aby při odesílání faxu na místo určení získané ze vzdáleného adresáře automaticky zvolil faxovou linku místo linky uložené pro příjemce.
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci vzdáleného faxu. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce vzdáleného faxu viz "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavit místo určení] → [Získat vzdálený adresář] → [Nastavení autom. výběru linky fax. VYS.].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby stroj prováděl automatický výběr nastavení linky faxového vysílání.
52SJ-0HH