Nastavení OOXML

Při vytváření souborů ve formátu Office Open XML můžete provést nastavení barevné grafiky a obrazů pozadí.
POZNÁMKA
Při odesílání faxu nebo I-faxu nelze toto nastavení použít.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Generovat soubor].
3.
Stiskněte [Nastavení OOXML].
4.
Zadejte jednotlivá nastavení → stiskněte [OK].
Nastavení:
<Úroveň obrazu pozadí>:
[Priorita kvality]:
Velikost dat je velká a kvalita obrazu na pozadí je vysoká.
[Standardní]:
Velikost dat a obrazová kvalita pozadí se pohybují mezi úrovněmi, které nabízejí nastavení [Priorita velikosti dat] a [Priorita kvality].
[Priorita velikosti dat]:
Velikost dat je malá a kvalita obrazu na pozadí je nízká.
<Stupeň rozpoznání barevného obrazu>:
[Vysoká]:
Nastaví se nejvyšší úroveň rozpoznání. (Velikost dat bude velká).
[Standardní]:
Úroveň rozpoznání a velikost dat se pohybuje mezi hodnotami nastavení [Vysoká] a [Nerozpoznat].
[Nerozpoznat]:
Nastaví se standardní úroveň rozpoznání. (Velikost dat bude malá).
<Rozpoznání šířky čáry barev. obrazu>:
[Zap]:
Při tomto nastavení stroj rozpoznává šířku čar barevného obrazu.
[Vyp]:
Při tomto nastavení stroj nerozpoznává šířku čar barevného obrazu.
52SJ-09S