Zadání minimální verze při generování souborů PDF.

Pro generování souborů PDF můžete zadat minimální verzi.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Generovat soubor].
3.
Stiskněte [Zadat verzi Minimum PDF] → zadejte nastavení → stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Tento režim umožňuje pro generování souborů PDF nastavit rozsah minimální verze.
Může se stát, že přidělená verze bude vyšší než verze zadaná s pomocí tohoto nastavení; závisí to na funkcích nastavených pro soubory PDF.
52SJ-09W