Vkládání listu oddělovače úloh mezi tiskové úlohy

Tento režim umožňuje vkládání prázdného listu z vybraného zásobníku na papír před první stránku každé tiskové úlohy. To je užitečné, chcete-li při tisku více úloh oddělit jednu tiskovou úlohu od druhé.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení výstupu papíru].
3.
Stiskněte [Oddělovač úloh mezi úlohami].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby stroj mezi tiskové úlohy vkládal list oddělující úlohy.
Chcete-li změnit zdroj papíru pro listy oddělovače úloh, stiskněte [Změnit] → vyberte zdroj papíru → stiskněte [OK].
52SJ-088