Zapnutí automatického spínače pro jednotku vkládání

Lze nastavit, zda se pro jednotku vkládání při připojení jednotky Document Insertion Unit-N zapne automatický spínač. (Viz část "Document Insertion Unit-N.")
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení podávání papíru].
3.
Stiskněte [Automatické přepínání zdroje ukladače papíru].
4.
Zde vyberte [Zap].
Vyberte [Vyp] , nechcete-li automatický spínač zapnout.
52SJ-081