Zapnutí automatického výběru zásuvky na papír

Zdroje papíru, pro něž je volba Autom. výběr zásuvek Zap/Vyp nastavena na Zap, se použijí pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek. Na stroji lze pro jednotlivé funkce (např. kopírování a tisk) nastavit, které zdroje podávání papíru mají být použity pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek.
Automatický výběr papíru (AVP): Při zahájení kopírování/tisku stroj automaticky vybere příslušnou velikost papíru (zdroj papíru).
Automatické přepínání zásuvek (APZ): V případě, že se během zpracování kopírovací/tiskové úlohy spotřebují papíry ze zvoleného zdroje, stroj automaticky vybere jiný zdroj s papírem stejné velikosti a pokračuje v kopírování/tisk s použitím papíru z tohoto zdroje.
Pokud při kopírování navíc nastavíte [Posoudit barvu] a [Posoudit typ papíru], pro výběr papíru můžete zadat podrobná nastavení.
[Posoudit barvu]:
Pokud tuto volbu nastavíte na Zap, použijí se nastavení zadaná v "Zadání Automatického výběru zásuvky na papír podle barvy". Pokud pro barevné kopírování a černobílé kopírování používáte různý papír, zadané zdroje papíru lze použít pouze s funkcemi Automatický výběr papíru a Automatické přepínání zásuvek.
[Posoudit typ papíru]
Pokud během zpracování kopírovací úlohy dojde ve zvoleném zdroji papír, stroj s pomocí funkce Automatické přepínání zásuvek vybere jiný zdroj papíru, v němž je uložen papír stejného typu. Pokud tuto volbu nastavíte na Zap, zdroje s rozdílnými typy papíru se nevyberou, ani když je v nich uložen papír stejné velikosti.
Pro tisk z počítače můžete uložit zdroje papíru jako skupinu.
[Použít Skupinu]:
Nastavíte-li na Zap, zdroje papíru se nastaví jako skupina. V případě, že se během tisku spotřebuje papír ze zdroje papíru zadaného v ovladači tiskárny, stroj automaticky vybere jiný zdroj papíru ve stejné skupině a tisk bude pokračovat.
Kopie
Zdroje papíru s volbou Automatický výběr zásuvky na papír nastavenou na Zap a splňující níže uvedené podmínky lze použít s funkcemi Automatický výběr papíru a Automatické přepínání zásuvek.
Automatický výběr papíru*1
Automatické přepínání zásuvek
Je-li [Posoudit typ papíru] nastaveno na Zap
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Vlastní*2
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti, typu a barvy, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
Je-li [Posoudit typ papíru] a [Posoudit barvu] nastaveno na Zap
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Vlastní*2
Nastavení v "Zadání Automatického výběru zásuvky na papír podle barvy" (Barva/ČB) se shodují se zadaným barevným režimem
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti, typu, barvy a stejnými nastaveními v "Zadání Automatického výběru zásuvky na papír podle barvy" (Barva/ČB), stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
Je-li [Posoudit typ papíru] a [Posoudit barvu] nastaveno na Vyp
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Silný 4, Vlastní*3
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti a pro papír daného typu lze použít funkci automatického výběru papíru, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
*1 Může se stát, že pro papír nebude možné použít funkci automatického výběru papíru, což závisí na velikosti papíru (např. v případě vlastní velikosti papíru).
*2 Listy papíru ekvivalentní s papírem Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2 nebo recyklovaný 3.
*3 Papír ekvivalentní s papírem Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3 nebo Silný 4.
Tisk (Tisk z počítače)
Zdroje papíru s volbou Automatický výběr zásuvky na papír nastavenou na Zap, v nichž je uložen papír následujících typů, lze použít pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek.
Nastavení na ovladači tiskárny
Automatický výběr papíru
Automatické přepínání zásuvek
Je-li zadán typ papíru v [Typ papíru]
Všechny typy papíru, které jsou k dispozici ve stroji, lze použít pro automatický výběr papíru, pokud se shodují s typy papíru zadanými z tiskového ovladače.
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti, typu a barvy, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
Je-li nastaveno [Auto] pro [Zdroj papíru]
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Silný 4, Vlastní*3
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti a pro papír daného typu lze použít funkci automatického výběru papíru, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
Je-li nastaven určitý zdroj papíru pro [Zdroj papíru]
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Silný 4, Vlastní*3
Je-li volba [Použít Skupinu] nastavena na Zap, stroj automaticky přepíná zdroje papíru ve stejné skupině..*4
Je-li ve skupině k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti a pro papír daného typu lze použít funkci automatického výběru papíru, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
*3 Papír ekvivalentní s papírem Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3 nebo Silný 4.
*4 Je-li volba [Použít Skupinu] nastavena na Vyp, stroj nebude provádět automatické přepínání zásuvek.
Přístup k uloženým souborům (schránka)
Tisk naskenovaných dokumentů uložených ve stroji:
Zdroje papíru s volbou Automatický výběr zásuvky na papír nastavenou na Zap, v nichž je uložen papír následujících typů, lze použít pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek.
Automatický výběr papíru*1
Automatické přepínání zásuvek
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Silný 4, Vlastní*3
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti a pro papír daného typu lze použít funkci automatického výběru papíru, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
*1 Může se stát, že pro papír nebude možné použít funkci automatického výběru papíru, což závisí na velikosti papíru (např. v případě vlastní velikosti papíru).
*3 Papír ekvivalentní s papírem Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Silný 4.
Tisk dokumentů uložených z tiskového ovladače:
Budete-li tisknout beze změny nastavení na stroji, proveďte stejné operace jako v části Tisk (Tisk z počítače).
Budete-li tisknout, poté co změníte nastavení na stroji, proveďte stejné operace, které jsou uvedeny pro tisk naskenovaných dokumentů uložených ve stroji.
Přístup k uloženým souborům (Paměťové médium)
Zdroje papíru s volbou Automatický výběr zásuvky na papír nastavenou na Zap, v nichž je uložen papír následujících typů, lze použít pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek.
Automatický výběr papíru*1
Automatické přepínání zásuvek*5
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Silný 4, Vlastní*3
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejné velikosti a pro papír daného typu lze použít funkci automatického výběru papíru, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
*1 Může se stát, že pro papír nebude možné použít funkci automatického výběru papíru, což závisí na velikosti papíru (např. v případě vlastní velikosti papíru).
*3 Papír ekvivalentní s papírem Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Silný 1, Silný 2, Silný 3, Silný 4.
*5 Je-li zadán zdroj papíru, stroj neprovádí automatické přepínání zásuvek.
Příjem
Zdroje papíru s volbou Automatický výběr zásuvky na papír nastavenou na Zap, v nichž je uložen papír velikosti A3, A4, A4R nebo A5R, lze použít pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek. Typy papíru, které lze použít, jsou uvedeny v tabulce níže.
Automatický výběr papíru
Automatické přepínání zásuvek
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1, Barevný 2, Vlastní*6
*6 Papír ekvivalentní s papírem Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Barevný 1 nebo Barevný 2.
Jiné (Tisk hlášení)
Zdroje papíru s volbou Automatický výběr zásuvky na papír nastavenou na Zap, v nichž je uložen papír velikosti A3, A4 nebo A4R, lze použít pro automatický výběr papíru a automatické přepínání zásuvek. Typy papíru, které lze použít, jsou uvedeny v tabulce níže.
Automatický výběr papíru
Automatické přepínání zásuvek
Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2, Recyklovaný 3, Vlastní*2
Je-li k dispozici zdroj papíru s papírem stejného typu a barvy, stroj automaticky podává papír z tohoto zdroje a pokračuje v tisku.
*2 Listy papíru ekvivalentní s papírem Tenký 1, Tenký 2, Běžný 1, Běžný 2, Recyklovaný 1, Recyklovaný 2 nebo recyklovaný 3.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení podávání papíru].
3.
Stiskněte [Autom. výběr zásuvky na papír Zap/Vyp].
4.
Vyberte požadovanou funkci → stiskněte [Zap] pro jednotlivé zdroje papíru → stiskněte [OK].
Stiskněte [Vyp], nechcete-li, aby se automatický výběr prováděl.
[Jiné] se používá pro zadání zdroje papíru pro tisk hlášení.
Jednotlivá tlačítka představují následující zdroje papíru:
Ke stroji jsou připojeny POD Deck Lite-C, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: POD Deck Lite-C
Ke stroji je připojen Multi-drawer Paper Deck-C.
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: Horní zásobník na papír doplňku Multi-drawer Paper Deck-C
: Střední zásobník na papír doplňku Multi-drawer Paper Deck-C
: Dolní zásobník na papír doplňku Multi-drawer Paper Deck-C
Ke stroji je připojeno příslušenství POD Deck Lite XL-A, Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B.
: Stack Bypass-C, Stack Bypass Alignment Tray-D a Long Sheet Tray-B
: Horní zásuvka na papír
: Střední zásuvka na papír
: Dolní zásuvka na papír
: POD Deck Lite XL-A
POZNÁMKA
Když je připojen Stack Bypass-C, můžete nastavit Autom. výběr zásuvek pro vložený podavač. (Viz část "Stack Bypass-C.")
Alespoň jeden ze zdrojů papíru vedle Stack Bypass-C musí být nastaven na „Zap“.
Vyberete-li [Kopie], můžete nastavit režim pro posouzení barvy.
Nastavíte-li [Posoudit barvu] na „Zap“, stroj automaticky vybírá zdroj papíru podle barevného režimu (např. papír pro barevné kopírování, tj. běžný papír, vybere při barevném kopírování, nebo papír pro černobílé kopírování, tj. recyklovaný papír, vybere při černobílém kopírování). Další informace viz v části "Zadání Automatického výběru zásuvky na papír podle barvy."
Nastavíte-li [Posoudit barvu] na „Vyp“, stroj neprovádí automatický výběr zdroje papíru podle barevného režimu.
Nastavíte-li [Posoudit barvu] na „Zap“, [Posoudit typ papíru] se také nastaví na „Zap“.
Vyberete-li [Kopie], můžete nastavit režim pro posouzení typu papíru.
Nastavíte-li [Posoudit typ papíru] na „Zap“, pak v případě, že se papír z původního zdroje papíru spotřebuje, nebude dodáván z jiného zdroje papíru, pokud tento jiný zdroj nebude obsahovat papír stejné velikosti a typu. Bližší informace o uložených typech papíru viz v části "Kontrola stavu spotřebního materiálu a dalších informací."
Nastavíte-li [Posoudit typ papíru] na „Vyp“, papír se v případě spotřebování papíru během tisku bude podávat z jiného zdroje papíru, pokud v něm bude uložen papír stejné velikosti.
Stisknete-li [Optimální produktivita], zdroj papíru se automaticky změní, než se papír zcela vypotřebuje, a podávání papíru tak bude nepřerušeně pokračovat.
Vyberete-li [Tiskárna], můžete nastavit zdroje papíru jako skupinu.
Nastavíte-li [Použít Skupinu] na „Zap“, zdroje papíru se nastaví jako skupina. Je-li v ovladači tiskárny vybrán určitý zdroj papíru, v rámci skupiny se bude provádět automatické přepínání zásuvek.
Nastavíte-li [Použít Skupinu] na „Vyp“, zdroje papíru se nenastaví jako skupina. Je-li v ovladači tiskárny vybrán určitý zdroj papíru, automatické přepínání zásuvek se nebude provádět.
5.
Stiskněte [OK].
52SJ-07X