Priorita výkonnosti/lesku pro potažený papír

Na stroji lze nastavit, zda má být při kopírování nebo tisku na potažený papír dána priorita výkonnosti nebo kvalitě lesku.
DŮLEŽITÉ
[Priorita výkonnosti/lesku pro potažený papír] se zobrazí, pouze jsou-li tato nastavení zpřístupněna místním autorizovaným zástupcem Canon. Ani v případě, že je zobrazeno [Priorita výkonnosti/lesku pro potažený papír], nedovolte nikomu jinému vyjma správce systému tato nastavení měnit. Další informace týkající se změny těchto nastavení vám poskytne místní autorizovaný zástupce Canon.
POZNÁMKA
Toto nastavení není možné, v závislosti na hmotnosti použitého potaženého papíru.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení tisku].
3.
Stiskněte [Priorita výkonnosti/lesku pro potažený papír].
4.
Vyberte [Priorita výkonnosti], [Priorita lesku] nebo [Standardní] → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
[Priorita výkonnosti]:
Tento režim dává prioritu výkonnosti, když kopírujete nebo tisknete na potažený papír (1str. potažený papír, 2str. potažený papír, matný potažený papír) 1 až 4. Rychlost tisku se zvýší, avšak kvalita lesku může být zhoršená.
[Priorita lesku]:
Tento režim dává prioritu kvalitě lesku, když kopírujete nebo tisknete na potažený papír (1str. potažený papír, 2str. potažený papír, matný potažený papír) 1 až 3. Kvalita lesku se zvýší, avšak rychlost tisku může být nižší.
[Standardní]:
Tento režim je výchozí nastavení a zajišťuje stabilní obraz bez snížení rychlosti tisku.
52SJ-08U