Tisk hlášení v režimu oboustranného tisku

Pro tisk hlášení, jako je např. Hlášení o VYS. Odes. a Hlášení o komunikační činnosti, můžete nastavit režim 2stranný tisk.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení tisku].
3.
Stiskněte [Výchozí nastavení výstupu hlášení] → [2stranný tisk].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li použít oboustranný tisk.
52SJ-08X