Nastavení šumu skeneru

Na stroji lze nastavit, zda má být při skenování dokumentu z podavače dána priorita rychlosti skenování nebo redukci šumu.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení skenování].
3.
Stiskněte [Nastavení šumu skeneru].
4.
Vyberte [Priorita rychlosti] nebo [Tichý] → stiskněte [OK].
52SJ-097