Nastavení hodnoty gama pro vzdálené skenování

Na stroji lze nastavit hodnotu gama, která se použije při skenování barevných dokumentů do počítače pomocí funkce síťového skenování. Vyberte hodnotu gama nejvhodnější pro nastavení počítače, abyste z počítače mohli tisknout dokument s optimální sytostí.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení skenování].
3.
Stiskněte [Hodnota gama pro dálkové skenování].
4.
Vyberte hodnotu gama → stiskněte [OK].

POZNÁMKA
Další informace o funkci síťového skenování viz "Scanner."
52SJ-09C