Zabránění tvorbě pruhů

Stroj můžete nastavit tak, aby při skenování dokumentů detekoval pruhy a zabránil jejich tvorbě.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Běžný] → [Nastavení skenování].
3.
Stiskněte [Zabránění tvorbě pruhů].
4.
Vyberte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby stroj detekoval pruhy a zabránil jejich tvorbě.
DŮLEŽITÉ
Vyberete-li [Zap], může se stát, že stroj bude detekovat jako pruhy i velmi tenké čáry .
52SJ-098