Nastavení priority pro orientaci obrazu

Je-li režim Priorita orientace obrazu nastavený na Zap, stroj vždy okopíruje obraz ve stejné orientaci, v níž se nachází originál. Tento režim je užitečný proto, že se obraz může okopírovat vzhůru nohama v závislosti na nastaveném režimu kopírování .
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci kopírování. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce kopírování viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
POZNÁMKA
Je-li položka Priorita orientace obrazu nastavena na Zap, bude rychlost kopírování nižší než normální.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Kopírovat] → [Priorita orientace obrazu].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li nastavit režim Priorita orientace obrazu.
52SJ-0AA