Nastavení doby, po jejímž uplynutí se automaticky smaže podržená úloha

Na stroji lze zadat čas, který má uplynout před automatickým vymazáním podržených úloh. Podržená úloha se automaticky smaže po uplynutí určité doby po operaci spojené s poslední úlohou, např. po zadání podržené úlohy nebo úpravě job ticketu.
POZNÁMKA
Změnou aktuálního data a času na stroji ovlivníte čas, který má uplynout před automatickým smazáním podržené úlohy.

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Podržet] → [Čas do autom. smazání podržených úloh].
3.
Pomocí [] nebo [] zadejte čas do automatického smazání podržených úloh → stiskněte [OK].
52SJ-0F9