Nastavení přesměrování

Stroj můžete nastavit tak, aby ukládal přijaté I-faxové soubory do důvěrné faxové schránky, nebo je přesměroval na jiné stroje nebo souborové servery. Vyhovuje-li přijatý soubor zadaným podmínkám přesměrování, stroj jej přesměruje na zadané místo určení. V této části jsou uvedeny podmínky přesměrování a postup pro ukládání, změny a smazání míst určení přesměrování.
Když stroj přijme I-faxové soubory, zpracuje je podle níže uvedeného schématu:
*1
Nastavíte-li volbu <Uložit/Tisk. přijatý soubor> na Zap v [Nastavení přesměrování] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení), přesměrované soubory se vytisknou nebo uloží do schránky příjmu do paměti.
*2
Nastavíte-li volbu [Přesměrovat bez podmínek] v [Nastavení přesměrování] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení), všechny přijaté soubory, které neodpovídají zadaným podmínkám přesměrování, jsou přesměrovány na místo určení vybrané pro Přesměrovat bez podmínek.
*3
V případě, že při příjmu dojde k zachycení papíru, nebo se spotřebuje papír či toner, přijaté soubory se vytisknou po odstranění zmíněných závad.
*4
Nastavíte-li volbu [Smazat chybné úlohy VYS.] na Vyp v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení), uloží se stav jakékoli úlohy s chybou přesměrování v [Stav úlohy] na obrazovce Monitor stavu / Zrušit.
*5
Soubory s chybami přesměrování budou zpracovány na základě nastavení pro [Pracovat se soubory s chybami přesměrování] v [Nastavení funkcí] (Nastavení/Uložení). Nastavení jsou tato:
[Vždy tisknout]: Soubory, které se nepodaří přesměrovat, se vytisknou.
[Uložit/Tisk]: Soubory s chybami přesměrování se uloží do schránky příjmu do paměti, nastavíte-li volbu <Použít zámek paměti I-faxu> na Vyp. Budou-li tato nastavení nastavena na Vyp, soubory se vytisknou.
*6
Nastavíte-li [Hláš. o dok. přesměrov.] v [Nastavení přesměrování], je odeslán vyrozumívací e-mail.
Nastavíte-li [Hlášení jen při chybě] na Zap, odešle se vyrozumívací e-mail pouze v případě, kdy se přesměrování souboru nezdaří.
*7
Přijaté I-faxové soubory můžete uložit v důvěrné faxové schránce, pokud důvěrnou faxovou schránku zadáte jako místo určení pro přesměrování.

POZNÁMKA
Je-li paměť plná, nelze zpracovat žádné další úlohy.
Uložit lze až 1000 nastavení přesměrování.
52SJ-0EL