Rozdělení dat na sekvence při odesílání s WebDAV

Při odesílání s WebDAV můžete data rozdělit na sekvence.
Sekvenční kódování je funkce, která odesílá soubory s neznámou velikostí tak, že je rozdělí na sekvence známé délky. To umožňuje zkrátit dobu odesílání, protože před odesláním souboru není potřeba vypočítávat jeho velikost.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li při odesílání s WebDAV rozdělit data do sekvencí.

DŮLEŽITÉ
Při některých nastaveních serveru WebDAV a serveru proxy nebude možné odesílat data pomocí sekvenčního kódování.
POZNÁMKA
Nastavíte-li [Použ.dělené odes.vel.dávky pro VYS. WebDAV] na Vyp, rychlost odesílání s WebDAV bude mírně nižší než obvykle.
52SJ-0C4