Ukládání klávesových zkratek

Do systému stroje lze uložit klávesové zkratky (tlačítka přímého přístupu), které se budou zobrazovat na obrazovce odesílání. Z kategorie [Volby] můžete uložit až dvě požadovaná tlačítka.
Tato funkce je praktická, chcete-li si do systému stroje uložit často používané funkce.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Běžná nastavení].
3.
Stiskněte [Uložit klávesové zkratky voleb].
4.
Stiskněte tlačítko zkratky → vyberte nastavení, které chcete uložit do tlačítka → stiskněte [OK].
Chcete-li zrušit nastavení aktuálně uložené do tlačítka, vyberte [Nepřiděleno].
5.
Stiskněte [OK].
Příklad: Uložená tlačítka přímého přístupu (klávesové zkratky) se na displeji zobrazují níže uvedeným způsobem.
52SJ-0AU