Nastavení ověřeného uživatelského jména pro jméno odesilatele (TTI)

Při přihlášení pomocí služby SSO-H se přihlašovací jméno zobrazí v položce <100> nastavení Jméno odesilatele (TTI). Je-li tento režim nastaven na Zap, přihlašovací jméno v položce <100> se použije jako výchozí hodnota pro Jméno odesilatele.
Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití této funkce viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení faxu].
3.
Stiskněte [Použít ověření jm. uživ. pro jm. odesilatele] → [Zap] → [OK].
Stiskněte [Vyp], nechcete-li používat ověřené uživatelské jméno jako jméno odesilatele.

POZNÁMKA
Další informace týkající se přihlašovací služby SSO-H viz "SSO-H (Single Sign-On H)."
52SJ-0E2