Nastavení volby Povolit MDN ne přes server

Stroj, který přijímá I-fax, může odesílat MDN na IP adresu odesílajícího stroje bez použití poštovního serveru. MDN je vyrozumívací e-mail pro kontrolu výsledku odesílání.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení E-mail/I-fax].
3.
Stiskněte [Povolit MDN ne přes server].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], chcete-li, aby se pošta MDN (Mail Delivery Notification) vždy odesílala přes poštovní server.
52SJ-0CS