Tisk MDN/DSN po příjmu

Při nastavení plného režimu I-faxu bude na tento stroj od příjemce a z poštovního serveru odesílán vyrozumívací e-mail MDN (Mail Delivery Notification). Vyrozumívací e-mailové zprávy se budou tisknout.
Na vytištěném vyrozumívacím e-mailu MDN (Mail Delivery Notification) můžete ověřit úspěšné doručení I-faxu (předmět, obsah zprávy atd.).
Pokud doručení na stroj Canon proběhlo úspěšně, v poli „Předmět“ bude uvedeno „úspěšně“. Vytištěné informace se mohou lišit podle toho, zda byl vyrozumívací e-mail MDN odeslán přijímajícím strojem nebo poštovním serverem.
POZNÁMKA
V hlášení o vysílání lze zkontrolovat také doručení I-faxu. (Viz část "Tisk výpisů.")

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení E-mail/I-fax].
3.
Stiskněte [Tisk MDN/DSN po příjmu].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li, aby se po příjmu MDN/DSN vytiskl výsledek odesílání.
52SJ-0CL