Odesílání přes server

Nastavení Odeslat přes server lze použít jako podmínku pro odesílání na I-faxové adresy.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení E-mail/I-fax].
3.
Stiskněte [Použít Odeslat přes server].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li použít nastavení Odeslat přes server jako podmínku pro odesílání na I-faxové adresy.
POZNÁMKA
Je-li pro I-fax volba <Odeslat přes server> nastavena na Vyp, není žádný limit pro velikost odesílaných dat, a to ani v případě, že zadáte maximální velikost dat pro odesílání.
52SJ-0CR