Kontrola certifikátu serveru TLS při příjmu pomocí POP

Tato volba umožňuje při příjmu pomocí POP ověřit platnost certifikátu serveru TLS.
Můžete ověřit platnost certifikátu a spolehlivost řetězce certifikátu a také zkontrolovat CN (Common Name).
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Odeslat] → [Nastavení E-mail/I-fax].
3.
Stiskněte [Potvrdit certifikát TLS pro PŘ. POP].
4.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Vyberte [Vyp], nechcete-li provádět kontrolu certifikátu serveru TLS při příjmu pomocí POP.
Chcete-li zkontrolovat CN, stiskněte [CN] pro <Přidat položky k Ověřit>.

DŮLEŽITÉ
Jestliže certifikát neověříte, komunikace TLS se provede i s neplatným certifikátem.
POZNÁMKA
V případě problému s certifikátem se příjem s pomocí POP nezdaří.
52SJ-0CA