Běžná nastavení

Na stroji můžete zadat běžná nastavení pro skenování a uložení originálu a také pro použití uloženého souboru.
52SJ-0F1