Nastavení paměťového média

Na stroji lze nastavit omezení pro ukládání souborů na paměťová média a tisk souborů z paměťových médií.
Je-li volba [Použít funkci tisku] nastavena na Vyp:
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Nastavení funkcí] → [Uložit/Přístup k souborům] → [Nastavení paměťového média].
3.
Stiskněte [Použít funkci skenování/tisku].
4.
Pro položky, jejichž použití chcete omezit, vyberte [Vyp] → stiskněte [OK].
Vyberte [Zap], nechcete-li použití příslušné položky omezit.

POZNÁMKA
Tato nastavení se aktivují až po restartování stroje. Instrukce týkající se restartování stroje (vypnutí a zapnutí hlavního síťového vypínače) viz v části "Jak zapnout hlavní napájení."
52SJ-0F6