Změna výchozího displeje obrazovky seznamu výběru papíru

Na obrazovce výběru papíru v režimu prohlížení seznamu můžete nastavit, zda zobrazit ilustraci zařízení.
Když je [S ilustracemi] vybráno pro [Změnit zobrazení obrazovky seznamu papíru]:
Když je [Žádné ilustrace] vybráno pro [Změnit zobrazení obrazovky seznamu papíru]:
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Změnit zobrazení obrazovky seznamu papíru].
3.
Zadejte následující nastavení → stiskněte [OK].
[S ilustracemi]:
Zobrazí ilustrace na obrazovce seznamu pro výběr papíru.
[Žádné ilustrace]:
Nezobrazí ilustraci na obrazovce seznamu pro výběr papíru.
52SJ-06F