Změna názvu děrovacího razidla

Na stroji můžete změnit název děrovacího razidla v Multi Function Professional Puncher-B.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojena Multi Function Professional Puncher-B. Bližší informace o Multi Function Professional Puncher-B najdete v návodu k tomuto doplňku.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Editovat název razidla jednotky děrovačky].
3.
Ze seznamu vyberte děrovací razidlo, které chcete upravit → stiskněte [Editovat].
4.
Zadejte název → stiskněte [OK].
52SJ-06U