Přepínač zadání v mm/palcích

Na stroji lze nastavit, zda chcete na obrazovkách pro číselná zadávání číselné hodnoty zadávat v milimetrech nebo palcích.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Přepnout zadání v mm/palcích].
3.
Vyberte [mm] nebo [Palce] → stiskněte [OK].
52SJ-06K