Přepínání obrazovky základních kopírovacích funkcí

Na stroji můžete nastavit obrazovku, která se má zobrazovat na displeji po stisknutí [Kopírovat].
Je-li volba [Nastavení displeje obrazovky kopírování] nastavena na „Normální kopírování“:
Je-li volba [Nastavení displeje obrazovky kopírování] nastavena na „Spěšné kopírování“:
Tento režim lze nastavit, je-li možné používat funkci kopírování. Informace o volitelných produktech nezbytných pro použití funkce kopírování viz v části "Volitelné produkty vyžadované pro jednotlivé funkce."
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení displeje] → [Nastavení displeje obrazovky kopírování].
3.
Zadejte nastavení → stiskněte [OK].
52SJ-064