Rozlišení papíru A5R a STMTR

Je-li do zásuvky uložen papír formátu A5R nebo STMTR, můžete stroj nastavit tak, aby pro jednotlivé operace používal příslušnou velikost papíru.
DŮLEŽITÉ
Tento režim lze nastavit, když je vybráno [Všechny vel.] v [Skup. vel. papíru pro autom. rozpoz. v zásuv.].
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení papíru] → [Výběr papíru A5R/STMTR].
3.
Pro jednotlivé zásuvky na papír vyberte [A5R] nebo [STMTR] → stiskněte [OK].
52SJ-05W