Nastavení týdenního časovače automatického přepnutí do režimu spánku

Čas, ve kterém stroj automaticky přepne do klidového režimu, můžete nastavit pro každý den v týdnu.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Týdenní časovač automatického spánku].
3.
Vyberte den → zadejte čas pomocí - (číselných tlačítek) → stiskněte [OK].
Zadejte čas ve 24hodinovém formátu čtyřmi číslicemi (včetně nul) bez mezery.
Příklady: 7:05 dop. → 0705, 11:18 odp. → 2318
Uděláte-li při zadávání času chybu, zadejte jiné čtyřmístné číslo.
Stisknutím tlačítka lze také vymazat nesprávné údaje.

POZNÁMKA
Nastavíte-li [Čas autom. přepnutí do režimu spánku] i [Týdenní časovač automatického spánku], prioritu má nastavení [Čas autom. přepnutí do režimu spánku].
52SJ-078