Čas rež. úspory energie jed. pro lepenou vazbu

Režim úspory energie zajistí úsporu energie v případě, že se delší dobu nepoužívá Perfect Binder-E. Můžete nastavit časový úsek, který uplyne, než Perfect Binder-E vstoupí do režimu úspory energie.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojen Perfect Binder-E. Další informace viz v návodu k Perfect Binder-E.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Čas rež. úspory energie jed. pro lep. vazbu].
3.
Stisknutím [] nebo [] nastavte režim Čas režimu úspory energie jednotky pro lepenou vazbu → stiskněte [OK].
52SJ-07H