Nastavení doby odchodu z režimu úspory energie/spánku

1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Nast. doby odchodu z rež. úspory en./spánku].
3.
Zadejte čas → stiskněte [OK].
Zadejte čas ve 24hodinovém formátu čtyřmi číslicemi (včetně nul) bez mezery.
Příklady: 7:05 dop. → 0705, 11:18 odp. → 2318
Uděláte-li při zadávání času chybu, zadejte jiné čtyřmístné číslo.
Stisknutím tlačítka lze také vymazat nesprávné údaje.
52SJ-07A