Nastavení okamžiku deaktivace režimu úspory energie jednotky pro lepenou vazbu

Stroj můžete nastavit tak, aby prováděl automatickou deaktivaci režimu úspory energie pro Perfect Binder-E při deaktivaci režimu úspory energie hlavní jednotky.
Tento režim lze nastavit, když je ke stroji připojen Perfect Binder-E. Další informace viz v návodu k Perfect Binder-E.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Konec rež. úspory energie jed. pro lep. vazbu].
3.
Vyberte [Synchroniz. s hlavní jedn.] nebo [Nesynchron. s hlavní jedn.] → stiskněte [OK].
Podrobnosti k jednotlivým položkám jsou uvedeny níže.
[Synchroniz. s hlavní jedn.]:
Režim úspory energie pro Perfect Binder-E se automaticky deaktivuje po deaktivaci režimu úspory energie hlavní jednotky.
[Nesynchron. s hlavní jedn.]:
Režim úspory energie pro Perfect Binder-E se automaticky deaktivuje po deaktivaci režimu úspory energie hlavní jednotky. Stisknutím tlačítka úspory energie pro Perfect Binder-E zrušíte režim úspory energie jednotky.
52SJ-07J