Nastavení rychlého spuštění

Nastavením rychlého spuštění můžete zkrátit čas, který uplyne od zapnutí napájení stroje do okamžiku, kdy je připraven k provozu a skenování dokumentů.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Možnosti] → [Nastavení Časovač/Energie] → [Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení].
3.
Stiskněte [Zap] → [OK].
Nechcete-li nastavit rychlé spuštění, stiskněte [Vyp].
DŮLEŽITÉ
Provoz stroje se nemusí spustit rychle, i když je tato funkce nastavena na Zap, a to v následujících případech:
Když je ke stroji připojen Server imagePRESS.
Když je kterékoliv z níže uvedených nastavení sítě nastaveno na Zap.
RARP
BOOTP
IPsec
IPv6
NetWare
AppleTalk
Když zapnete napájení stroje po vypnutí jeho napájení v níže uvedených situacích
Po rychlém spuštění uplynulo více než 110 hodin
Zpracovávání úloh
Rezervování úloh
Bezprostředně po použití telefonních linek
Zálohování dat
Přístup do systému stroje prostřednictvím sítě
Po zadání nastavení, které vyžadují restartování stroje
Výskyt chyby
Použití režimu Omezené funkce
Po vypnutí napájení stroje je odpojena napájecí šňůra
Na stroji jsou nainstalovány aplikace MEAP, které nepodporují rychlé spuštění
Když zapnete napájení stroje do 20 sekund po vypnutí jeho napájení
Když zapnete napájení stroje po vypnutí jeho napájení ze vzdáleného uživatelského rozhraní
POZNÁMKA
Nastavíte-li rychlé spuštění, když je volba Tón úspory energie/spánku nastavena na Zap, stroj po zapnutí/vypnutí napájení vydá zvukový signál. (V určitých situacích se může stát, že se stroj rychle nespustí a tón nezazní.)
52SJ-071