Nastavení funkcí: Přístup na Web

Funkce Webový přístup se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušný volitelný produkt.
DŮLEŽITÉ
Pokud používáte imagePRESS Server, toto nastavení neměňte. Je možné, že nebudete moci používat funkci [Fiery].
Položka
Popis nastavení
Výchozí nastavení
Lze nastavit pomocí vzdáleného UR
Doručení informací o zařízení k dispozici
[Nastavení]
[View Settings]
Show Images: On, Off
On
Ne
Ne
Show Animated GIF Images: On, Off
On
Ne
Ne
Enable Table: On, Off
On
Ne
Ne
Fit Web Page Into Screen Size: On, Off
Off
Ne
Ne
Use JavaScript: On, Off
On
Ne
Ne
Use Word Wrap: On, Off
Off
Ne
Ne
Use Japanese Hyphenation: On, Off
Off
Ne
Ne
Format: Std CSS only, Std CSS + Style Attribute, Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Std CSS + Style Attribute + External Imported CSS
Ne
Ne
Standard CSS: CSS1, CSS2, CSS3
CSS1
Ne
Ne
Show Flash Contents: On, Off
On
Ne
Ne
Flash Animation Frame Interval: Short, Medium, Long
Medium
Ne
Ne
[Home Page Settings]
URL
Use Current Page as Home
(NULL)
Ne
Ne
Home Page during Startup: On, Off
On
Ne
Ne
[Auto Clear Settings]
Displej při automatickém vynulování: Show Home Page, Show Blank Page, Keep Last Page
Show Home Page
Ne
Ne
[Security]
Use SSL 2.0: On, Off
Vyp
Ne
Ne
Use SSL 3.0: On, Off
Vyp
Ne
Ne
Use TLS 1.0: On, Off
On
Ne
Ne
Certificates
Enable/Disable
Details
-
Ne
Ne
Display Mixed HTTPS/HTTP Pg: On, Off
On
Ne
Ne
Trusted Server Address
-
Ne
Ne
Restrict Share Device Information: On, Off
On
Ne
Ne
Display Server Certificate Auth. Warning: On, Off
Off
Ne
Ne
Displ Warning when Entering Secured Page: On, Off
Off
Ne
Ne
Displ. Warning when Leaving Secured Page: On, Off
Off
Ne
Ne
[Cache]
Use Cache: On, Off
Each Session, Each Access, Cache Priority
Off
Ne
Ne
Clear Cache: Yes, No
-
Ne
Ne
[Cookie]
Cookie Handling: Accept, Block, Prompt
Accept
Ne
Ne
Delete Cookies: Yes, No
-
Ne
Ne
[Privacy Policy and Regulations]
Restrict URL Entry: On, Off
Off
Ne
Ne
Restrict Add/Edit Favorites: On, Off
Off
Ne
Ne
Restrict Editing Home Pages: On, Off
Off
Ne
Ne
Restrict Add/Edit Page Memos: On, Off
Off
Ne
Ne
Restrict Printing: On, Off
Off
Ne
Ne
Restrict File Upload: On, Off
Off
Ne
Ne
Restrict History Display: On, Off
Off
Ne
Ne
Dept. ID/User Name with History: On, Off
Off
Ne
Ne
Full Screen: On, Off
Off
Ne
Ne
Hide Buttons in Toolbar: On, Off
Off
Ne
Ne
Hide Address in Toolbar: On, Off
Off
Ne
Ne
Hide Web Access Button: On, Off
Off
Ne
Ne
[Proxy Settings]
Use a proxy server (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
Proxy Server Address (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
Port Number (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
Use proxy auth. (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
Address Without Using Proxy
(NULL)
Ne
Ne
Use HTTP1.1 for proxy connection: On, Off
Off
Ne
Ne
[Version]
Version (pouze zobrazení)
-
Ne
Ne
52SJ-05H