Opětovné odesílání úloh/změna místa určení

Stroj umožňuje opětovné odeslání úlohy a změnu místa určení odesílané úlohy. Tento režim je praktický v případě, když chcete opětovně odeslat úlohu, která byla zrušena kvůli chybám vysílání, nebo když chcete odeslat stejný obsah na jiné místo určení.
1.
Stiskněte .
2.
Stiskněte [Úloha] → [Stav úlohy] → vyberte [Odeslat] nebo [Odeslat (Fax)] z rozevíracího seznamu.
3.
Vyberte požadovanou úlohu → stiskněte [Detaily].
4.
Stiskněte [Odeslat znovu] nebo [Změnit místo určení].
[Odeslat znovu]:
Stroj opětovně odešle úlohu. Vyberete-li úlohu s více místy určení, stiskněte [Seznam vysílání] → vyberte místo určení pro opětovné odeslání úlohy → stiskněte [Odeslat znovu].
[Změnit místo určení]:
Stroj změní místo určení. Vyberete-li úlohu s více místy určení, stiskněte [Seznam vysílání] → vyberte místo určení, které chcete změnit → stiskněte [Změnit místo určení].
POZNÁMKA
Místo určení lze změnit pro úlohu, která byla zrušena z důvodu chyb při vysílání, nebo úlohu, která na odeslání čeká v režimu Odložené odesílání.
Chcete-li změnit místo určení pro úlohu, u které došlo k chybě vysílání, nastavte [Smazat chybné úlohy VYS.] na Vyp. (Viz část "Automatické smazání chybných úloh.")
Nelze měnit najednou více míst určení. Nelze také najednou měnit místa určení ve skupině.
Místo určení nelze změnit pomocí [Změnit místo určení] v následujících případech:
Pokud je odesílána nebo čeká na odeslání jen jedna z úloh se stejným číslem úlohy, jako má místo určení, které chcete změnit (vyjma Odloženého odesílání).
Je-li zadání typu specifikovaného místa určení omezeno v [Omezit Nové místo určení] (Viz část "Omezení funkce odesílání.")
Nelze měnit typ místa určení nebo místo uložení ve schránce.
5.
Stiskněte [Zavřít].
52SJ-1FE