Justering af tætheden under print

Du kan ændre tætheden under print.
VIGTIGT
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.

1.
Tryk på eller på den pop op-skærm, der vises, når maskinen printer.

BEMÆRK!
Hvis du juster tætheden, mens du scanner og gemmer en original til en mailboks, bliver den valgte tæthed måske ændret af maskinen, hvis du vælger at flette filen, når du printer den.
Du kan ikke justere tætheden, når der er valgt filer i CMYK-formatet.
52SK-17E