Op- og nedkopiering ved print

Du kan justere billedstørrelsen for JPEG- og TIFF-filer, så de passer til papirformatet ved print.
VIGTIGT
Denne status er kun tilgængelig ved printning af filer gemt på hukommelsesmediet.
Denne status kan kun benyttes til print af JPEG eller TIFF-filer.

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Hukommelsesmedie].
2.
Vælg det ønskede hukommelsesmedie → vælg det bibliotek, hvor filen, du vil printe, er gemt.
3.
Vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
4.
Vælg papirmagasin → tryk på [OK].
5.
Tryk på [Tilvalg] → [Op-/nedkopiering] → [Luk].
For at ændre papirkilden kan du se "Valg af papir."
52SK-18U