Genkald/sletning af favoritindstillinger

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Skift printindstillinger].
4.
Tryk på [Favoritindst.].
5.
Vælg den ønskede knap.
Genkald af favoritindstillinger:
Sletning af favoritindstillinger:
Genkald af favoritindstillinger:
Tryk på [OK].
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Du kan foretage ændringer i de hentede indstillinger.
Sletning af favoritindstillinger:
Tryk på [Slet].
Tryk på [Ja].
BEMÆRK!
Navnet på knappen er ikke slettet. For at ændre navnet på en knap skal du trykke på [Omdøb].
Tryk på [Annullér].
52SK-17K