Lagring af favoritindstillinger

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Skift printindstillinger].
4.
Angiv printindstillingerne → tryk på [Favoritindst.].
5.
Vælg knappen, som skal registreres på → tryk på [Registrér].
For at omdøbe en knap: Vælg knappen → tryk på [Omdøb] → indtast navnet.
6.
Tryk på [Ja].
7.
Tryk på [Annullér].
52SK-17J