Gutter

Når denne indstilling er valgt til print, vil hele billedet blive flyttet den valgte afstand til venstre, højre, top eller bund, så der bliver en gutter på printene. Du kan anvende denne status til at gøre print klar til anbringelse i ringbind.
Venstre margen er valgt
Højre margen er valgt
Topmargen er valgt
Bundmargen er valgt
VIGTIGT
Denne status kan benyttes til print af en fil, der er gemt i en mailboks.

1.
Tryk på → [Se gemte filer] → [Mailboks].
2.
Vælg den ønskede mailboks → vælg den ønskede fil → tryk på [Print].
3.
Tryk på [Skift printindstillinger].
4.
Tryk på [Indermargen] → [Tilvalg].
For at ændre papirkilden kan du se "Valg af papir."
5.
Vælg gutterplaceringen.
6.
Tryk på [Forside] eller [Bagside] → tryk på [-] eller [+] for at indstille gutterbredden → tryk på [OK].
Tryk på [-] eller [+] for at angive gutterbredden.
BEMÆRK!
Bruger du status Gutter og 2-sidet print sammen og printer en fil, som allerede har en gutter, skal du kun vælge status Gutter for bagsiden.
Bruger du statussen Gutter og 2-sidet print sammen og printer en fil, som ikke har en gutter, skal du indstille statussen Gutter for både for- og bagsiden.
Hvis du indtaster en anden værdi end 0, kan du vælge mellem positiv og negativ gutterbredde ved at trykke på [±].
Eksempler:
(+) 10 → [±] → - 10
- 50 → [±] → (+) 50
7.
Tryk på [Luk].
52SK-185